top of page

Tee Jays - Lager

På en grund i Svenstrup er TeeJays A/S beliggende, som i daglig drift forhandler tøj af kompromisløs kvalitet. Den stigende efterspørgsel af deres vare resulterer i, at der er behov for en udvidelse af deres eksisterende faciliteter.

De eksisterende faciliteter udvides med en tilbygning af næsten 6.000 m2, som fordeler sig i næsten 4.000 m2 lager, 1.500 m2 shipping/pakke område samt 500 m2, velfærd.

Den visuelle identitet af den eksisterende bebyggelse videreføres, særligt gennem de vertikale, brede glaspartier som skyder sig fra gulv til murkronen, hvor glaspanelerne fører lyset langt ind i bygningen, og bidrager med udsyn og dagslys til de arbejdende.

bottom of page