top of page

Arkitektrådgivning

SKITSEPROJEKT

Hos os starter det hele med et møde mellem Jer og vores sagsansvarlige. På mødet drøftes Jeres behov og hvordan vi, i store træk skaber den bygning, som passer bedst til Jer og Jeres budget.

Hvis kemien og ideerne harmonerer, igangsættes samarbejdet. Vi udarbejder en planløsning, der stemmer overens med Jeres ønsker. Når den er godkendt, modelleres bygningen i 3D hvorefter, I får fremvist en fil til godkendelse.

Modellen, er en visualisering af både Jeres ønsker og vores ideer til Jeres bygning.

Da vi kan fremvise en model på dette tidlige stadie, er der rig mulighed for at tilpasse bygningen og lege med både bygningens udtryk og design.

Bygning Plan II

MYNDIGHEDSPROJEKT

bebyggelsesplan

Denne fase startes med et skitseprojekt, men ikke nødvendigvis vores. Vi har i flere tilfælde, med stor succes, videreført andres skitser frem til denne fase.

 

Inden igangsættelse låses skitseforslaget, og en detaljeret 3D modellering påbegyndes.

Det nødvendige tegningsmateriale til at opnå en byggetilladelse udfærdiges - dette inklusiv energiberegning og Ingeniør projekt.

 

Herefter udarbejdes de endelige visualiseringer med billeder og video, som kan findes under projekter. 

På baggrund af dette materiale, sendes Jeres projekt i udbud hos vores faste samarbejdspartnere, hvorefter der indhentes priser.

HOVEDPROJEKT

Når kommunens tekniske forvaltning har givet byggetilladelsen og de økonomiske forhold, som fx. byggelån, er på plads. påbegyndes hovedprojekteringen.

Vi har stor succes med at udfærdige dette materiale, i samarbejde med den valgte hovedentreprenør, da vi på den måde kan skræddersy detaljetegninger af bygningen til netop deres set-up.

På denne måde gør vi brug af entreprenørenes viden og sikrer et tæt samarbejde mellem de projekterende, samt udførende teams, til stor gavn for byggeomkostningerne og det videre forløb.

 

Arkitektonisk Plan

Bygherrerådgivning

KONTRAHERING

Kontrol af tekst på et dokument

Hvis I skal have opført en bygning og I entrerer med en hidtil ukendt håndværker, er der stor fordel i at få gennemgået Jeres kontrakt inden underskrivning.

I samarbejde med vores advokater, tilbyder vi at granske Jeres udbudsmateriale, samt at komme med vores vurdering.
Her er tale om en delt rådgivning, som sikrer Jer og Jeres investering på bedste vis.

Så hvis du ikke har kendskab til forskellen på
AB 92, ABT 93, AB 18 Eller AB Forbruger, så tag kontakt, så vi kan hjælpe Jer trygt videre. 

BYGGESTYRING

Hvis Jeres projekt udbydes i fagentrepriser eller hvis der er tale om hovedprojektering af en særlig kompleks natur, giver det mening at overlade byggestyringen til os.

Vi påtager os i begge henseende, den kommunikative rolle med Jeres entreprenører, hvilket også kan være en fordel hvis man er i den uheldige situation, at man har et tillidsforhold til sine entreprenører, som har lidt overlast.

 

Vi har en skematisk tilgang til dette arbejde og gør vores ypperste for at Jeres projekt overholder den aftalte økonomi.

Blå Print

FAGTILSYN

Entreprenører

Uanset tillidsforholdet til Jeres entreprenører, er det altid en god idé, at få udført fagtilsyn i forbindelse med opførelsen af byggeriet.

 

Det er en ekstra sikkerhed for, at Jeres interesser bliver overholdt og at entreprenøren leverer den vare, som er aftalt gennem Jeres kontrakt og det alment tekniske fælleseje.

Prisen for dette er som oftest kun i 0,75% af entreprisesummen og skaber en udvidet sikkerhed for Jer og Jeres investering.

KONFLIKTMÆGLING

Hvis uheldet er ude og der begynder, at danne sig et uheldigt samarbejdsmønster mellem Jer og Jeres entreprenører, kan vi gå ind og udføre en uvildig gennemgang af det udførte arbejde.

 

Herefter kommer vi med vores vurdering og der lægges en strategi for det videre forløb og evt. udbedringer.

Som oftest, er man i disse situationer bundet til sin entreprenør gennem kontrakten og det giver derfor god mening, at redde hvad reddes kan og tænke grundigt over det næste træk.

 

Vores arbejde udmunder som oftest, i et fælles møde hvor de involverede parter, når til enighed og yderligere eskalering undgås.

Pakker

1 OG 5 ÅRS GENNEMGANG

KØBERRÅDGIVNING

hjem nøgler

Som bygherre, har man som oftest krav på en 1- og 5 års gennemgang af sit byggeri, alt afhængig af de kontraktuelle forhold. Det er også her, at der står skrevet, om der er gjort modhold i entreprisesummen, for at kunne udbedre eventuelle

fejl og mangler.

Ligesom ved en hushandel, tilbyder vi her en dybdegående gennemgang af byggeriet for, at kunne sikrer Jeres investering.

Vi går i begge tilfælde byggeriet igennem og gør Jer opmærksomme på, hvilke områder I skal tillægge vægt, i den kommende forhandling eller gennemgang.

Hvis det findes nødvendigt, foretages der termografisk og fugttekniske undersøgelser i denne forbindelse.

bottom of page