Arkitektrådgivning

SKITSEPROJEKT

Hos os, starter det hele med et møde mellem jer og vores sags ansvarlige. På mødet drøftes jeres behov og hvordan vi i store træk skaber den bygning, som passer bedst til jer og jeres budget.

Hvis kemien og ideerne harmonere, igangsættes samarbejdet. Vi udfærdiger en planløsning der stemmer overens med jeres ønsker. Når den er godkendt, modelleres bygningen i 3-D hvorefter i får fremvist en "rå" fil til godkendelse.

Modellen er en visualisering af både jeres ønsker, og vores ideer til jeres bygning.

Da vi kan fremvise en model på dette tidlige stadie, er der rig mulighed for at tilpasse bygningen, og lege med både bygningens udtryk og design.

MYNDIGHEDSPROJEKT

Denne fase startes med et skitseprojekt, men ikke nødvendigvis vores. Vi har i flere tilfælde, med stor succes, videreført andres skitser frem til denne fase.

 

Inden igangsættelse låses skitseforslaget, og en detaljeret 3-D modellering påbegyndes.

 

Det nødvendige tegnings materiale for at opnå en byggetilladelse udfærdiges - Dette Inkl. energiberegning og Ingeniør projekt.

 

Herefter udarbejdes den endelige visualisering med billeder og video, som vist under referencer. 

På baggrund af dette materiale, sendes jeres projekt i udbud hos vores faste samarbejdspartnere, og der indhentes priser.

HOVEDPROJEKT

Når kommunens tekniske forvaltning har givet byggetilladelse, og de økonomiske forhold, som fx byggelån, er på plads. påbegyndes hovedprojekteringen.

Vi har stor succes med at udfærdige dette materiale i samarbejde med den valgte hovedentreprenør, da vi på den måde kan skræddersy detalje tegninger af bygningen til netop deres set-up.

 

På denne måde gør vi brug af entreprenørenes viden og sikrer et tæt samarbejde mellem de projekterende samt udførerende teams, til stor gavn for byggeomkostningerne og det videre forløb

 

Bygherrerådgivning

KONTRAHERING

Kontrol af tekst på et dokument

Hvis du skal have opført en bygning og du entrere med en hidtil ukendt håndværker, er der stor fordel i at få gennemgået jeres kontrakt inden underskrivning.

I samarbejde med vores advokater, tilbyder vi at granske jeres udbudsmateriale, samt komme med vores vurdering.
Her er tale om en delt rådgivning, som sikrer jer og jeres investering på bedste vis.

Så hvis du ikke har kendskab til forskellen på
AB 92, ABT 93, AB 18 Eller AB Forbruger, Så tag kontakt så vi kan hjælpe jer trygt videre. 

BYGGESTYRING

Hvis jeres projekt udbydes i fagentrepriser, eller hvis der er tale om hovedprojekter af en særlig kompleks natur, giver det mening at overlade byggestyringen til os.

Vi påtager os i begge henseende den kommunikative rolle med jeres entreprenører, hvilket også kan være en fordel hvis man er i den uheldige situation at man har et tillidsforhold til sine entreprenører, som har lidt overlast.

 

Vi har en skematisk tilgang til dette arbejde, og gør vores ypperste for at jeres projekt overholder den aftalte økonomi.

FAGTILSYN

Uanset tillidforholdet til jeres entreprenører, er det altid en god idé at få udført fagtilsyn i forbindelse med opførelsen af byggeriet.

 

Det er en ekstra sikkerhed for, at jeres interesser bliver overholdt og at entreprenøren leverer den vare, som er aftalt gennem jeres kontrakt og det alment teknisk fælleseje.

Prisen for dette er som oftest kun i 0,75% af entreprisesummen, og skaber en udvidet sikkerhed for jer og jeres investering.

KONFLIKTMÆLING

Hvis uheldet er ude, og der begynder at danne sig et uheldigt samarbejdsmønster mellem jer og jeres entreprenører kan vi gå ind og udføre en uvildig gennemgang af det udførte arbejde.

 

Herefter kommer vi med vores vurdering, og der ligges en strategi for det videre forløb og evt. udbedringer.

Som oftest, er man i disse situationer bundet til sin entreprenør gennem kontrakten, og det giver herfor god mening at rede hvad redes kan, og tænke grundigt over det næste træk.

 

Vores arbejde udmunder som oftest i et fælles møde hvor de involverede parter når til enighed og yderligere eskalering undgås.

1 OG 5 ÅRS GENNEMGANG

KØBERRÅDGIVNING

hjem nøgler

Som bygherre har man som oftest krav på en 1 og 5 års gennemgang af sit byggeri, alt afhængig af de kontoraktuelle forhold. Det er også her der står skrevet, om der er gjort modhold i entreprisesummen for at kunne udbedre evt. fejl og mangler.

Ligesom ved en hushandel, tilbyder vi her en dybdegående gennemgang af byggeriet for at kunne sikrer jeres investering.

Vi går i begge tilfælde byggeriet igennem, og gør jer opmærksomme på, hvilke områder I skal tillægge vægt i den kommende forhandling eller gennemgang.

Hvis det findes nødvendigt, foretages der termografisk og fugttekniske undersøgelser i denne forbindelse.